Visa-For-USA

რას ნიშნავს ვიზაზე განაცხადის გაკეთება?

საქართველოს მოქალაქეებს აშშ-ს ვიზით უზრუნველყოფს აშშ-ს საელჩოს საკონსულო განყოფილება თბილისში. ყველა აპლიკანტს შეუძლია პირადად გააკეთოს განაცხადი ვიზაზე ან ისარგებლონ მესამე პირის მომსახურებით. ტურისტული კომპანია ვოლქერი დაგეხმარებათ გაიაროთ კონსულტაცია სავიზო საკითხებზე, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმები, მოამზადოთ და თარგმნოთ სათანადო დოკუმენტები, პროფესიონალის მიერ შეადგინოთ სამოტივაციო წერილები.

რა საბუთები მჭირდება აშში  ტურისტული/საქმიანი ვიზიტისთვის?

ვიზის მიღებისათვის ყველაზე მეტი ყურადღება ეთმობა თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. თქვენს მყარ სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებს თქვენს ქვეყანაში. შესაბამისად საჭიროა წარმოადგინოთ ის დოკუმენტები, რაც ზემოაღნიშნულ გარემოებებს გაამყარებს.
თქვენი მხრიდან რეგისტრაციისათვის საჭიროა შემდეგი საბუთები:

 • მოქმედი საზღვარგარეთის პასპორტი;

 • სამსახურის ცნობა დამსაქმებლისგან (ხოლო მათთვის ვინც ბიზნესს ფლობს – საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი მეწარმეობის შესახებ);

 • ბოლო 6 თვის საბანკო ამონაწერები ბანკიდან;

 • სასურველია დანაზოგის შესახებ ცნობა ბანკიდან;

 • დაოჯახებულთათვის ქორწინების მოწმობა;

 • საკონსულოს მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი

გაითვალისწინეთ, რომ კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით, შესაძლებელია სხვა დოკუმენტების წარდგენაც გახდეს საჭირო საკონსულოში. ამიტომ უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ ვოლქერის ოფისში, სპეციალისტთან.

რა დამიჯდება სავიზო მომსახურება?

ტურისტული/საქმიანი B1/B2 ვიზის ასევე საწავლო ვიზის მოსაკრებელი შეადგენს 160 აშშ დოლარს (სხვა კატეგორიის ვიზის მოსაკრებლის ტარიფებს ნახავთ აქ). ხოლო ვოლქერის სავიზო განაცხადის გაკეთების საფასური შეადგენს 90 ლარს.

მომსახურებაში შედის:

 •  კონსულტაცია სავიზო საკითხების სპეციალისტისგან;

 • საკონსულოს სააპლიკაციო ფორმის მომზადება და გასაუბრების დღის რეგისტრაცია;

 • კორესპონდენცია საკონსულოსთან;

 • სამოტივაციო წერილის შედგენა;

 • ტურისტული პაკეტის მომზადება (სასტუმროს და ავიაბილეთის ჯავშნები);

 • ბიომეტრული ფოტო.

ვიზის მიღების რა შანსი მაქვს?

კონკრეტული აპლიკანტისთვის რთულია განისაზღვროს, რამდენად აქვს ვიზის მიღების შანსი. თუმცა ეს ცალსახადაა დამოკიდებული თქვენს სოციალურ და ეკონომიკურ კავშირებზე თქვენს ქვეყანაში. რაც მეტად შეძლებთ დაუმტკიცოთ კონსულს, რომ ხართ რეალიზებული თქვენს ქვეყანაში, ასევე სამომავლოდ კიდევ მეტად განვითარების საშუალება, მით მეტად გაიზრდება ვიზის მიღების ალბათობა. ვოლქერის საშუალებით შესაძლებელია მაქსიმალურად მოხდეს თქვენი შესაძლებლობების იდენტიფიცირება კონსულთან, რაც ცალსახად ზრდის ვიზის მიღების შანსს.

ვიზაზე გარანტია თუ მეძლევა?

ვიზის მიღებაზე გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მხოლოდ და მხოლოდ კონსულის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა ვოლქერის გამოცდილი სპეციალისტები მაქსიმალურად შეეცდებიან სწორად მოახდინონ დოკუმენტების მომზადება საკონსულოსთვის, რათა კონსულთან სრულად მოხდეს თქვენი არსებული მდგომარეობის და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, რაც ვიზის მიღების ალბათობას ცალსახად გაზრდის.​

რა ვადებში ხდება აშშ-ს ვიზის გაცემა?

ეს დამოკიდებულია საკონსულოში არსებული რიგების მიხედვით, როგორც წესი ეს რიგი ერთ-ორ კვირას არ სცდება. აქტიური სეზონზე – გაზაფხულზე და ზაფხულში შესაძლებელია ერთ თვემდეც გაიზარდოს რიგი. საკონსულოში გასაუბრების დღესვე ცნობილი ხდება ვიზა გაიცემა თუ არა თქვენ სახელზე.

სად მოვიდე განაცხადის გასაკეთებლად?

დამატებითი შეკითხვებისათვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ Facebook-ზე, დაგვიკავშირდეთ ან გვესტუმროთ ვოლქერის ოფისში

ვოლქერის ოფისი მდებარეობს:

თბილისში, ალ. ყაზბეგის N 14
ქოლცენტრი: +995 551 211 355
ელ. ფოსტა: georgianwalkers@gmail.com

დაგვიტოვეთ კომენტარი