სიახლე

უკრაინაში მიმავალ მგზავრთა საყურადღებოდ

Written by mx

📣
საზღვრის გადაკვეთის წესები უკრაინაში მიმავალ მგზავრთა საყურადღებოდ

📌 2021 წლის 24 მარტი – დან ყველა იმ მგზავრმა ვინც არ არის უკრაინის მოქალაქე უკრაინაში შესასვლელად უნდა წარადგინოს:

🔹 PCR ტესტის ნეგატიური ცნობა ევროკავშირის ნებისმიერ ოფიციალურ ენაზე. ტესტი უნდა ჩატარდეს არა უმეტეს 72 საათით ადრე ქვეყანაში შესვლამდე.

🔹 მოქმედი სადაზღვევო პოლისი გაცემული უკრაინაში რეგისტრირებული სადაზღვევო კომპანიის, ან უცხოური სადაზღვევო კომპანიის მიერ, რომელსაც ყავს თავისი წარმომადგენლობა უკრაინაში, ან სახელშეკრულებო ურთიერთობა სადაზღვევო პარტნიორ კომპანიასთან უკრაინაში და ფარავს COVID-19 მკურნალობასთან და ობსერვაციასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. დაზღვევა უნდა მოქმედებდეს უკრაინაში ყოფნის პერიოდის განმავლობაში.

🔹 იგივე რეგულაცია შეეხება ტრანზიტულ მგზავრებს, იმ შემთხვევაში თუ, მგზავრი გადაადგილდება ბორისპოლის აეროპორტით და დარჩება სატრანზიტო ზონაში და არ გადაკვეთს უკრაინის სახელმწიფო საზღვარს, ზემოთხსენებული მოთხოვნები არ გავრცელდება. მათ მოეთხოვებათ დაიცვან საბოლოო დანიშნულების ქვეყნის შესვლის წესები და მოთხოვნები.

🔸 ზემოაღნიშნული მოთხოვნები არ ვრცელდება:
🔹 უკრაინაში მუდმივად მცხოვრებ უცხოელებზე და ვისაც აქვს ბინადრობის ნებართვის უფლება;
🔹 პირები, რომლებიც აღიარებულნი არიან ლტოლვილად ან საჭიროებენ დამატებით დაცვას;
🔹 უცხო ქვეყნის დიპლომატიური მისიებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომლები;
🔹 ოფიციალური საერთაშორისო მისიების, უკრაინაში აკრედიტირებული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები;
🔹 სატვირთო მანქანების და რეგულარული ტრანსპორტირებით დაკავებული ავტობუსის მძღოლები;
🔹 თვითმფრინავების, გემებისა და მდინარის გემების ეკიპაჟის წევრები;
🔹 მატარებლებისა და ლოკომიტივების ეკიპაჟის წევრები;

🔹 ნატოს წევრი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების და ნატოს „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ სახელმწიფოების შეიარაღებული ძალების (ქვედანაყოფების) წევრები, რომლებიც მონაწილეობენ უკრაინაში შეიარაღებული ძალების სწავლების ღონისძიებებში.

🔸 ტესტის არარსებობის შემთხვევაში, უკრაინელმა უნდა დააყენოს აპლიკაცია Vdoma და გაიაროს თვითიზოლაცია 14 დღის განმავლობაში. თვითიზოლაცია შესაძლებელია ვადაზე ადრე დასრულდეს თუ მგზავრი წარადგენს PCR ტესტის უარყოფით შედეგს. ტესტი არ არის საჭირო 12 წლამდე ბავშვებისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
WhatsApp/Viber/ოფისი:  +995 551  211355

ელ-ფოსტა:   georgianwalkers@gmail.com ს
კაიპი:
 georgian.walkers
ვებ-გვერდი:  www.walker.ge

დაგვიტოვეთ კომენტარი

About the author

mx