შენგენის ვიზა – ინსტრუქციები

როგორ მივიღოთ შენგენის ვიზა?
ინსტრუქცია და პროცედურები

კომპანია WALKER / ვოლქერი დაგეხმარებათ, შენგენის მოკლევადიანი ვიზის მისაღებად შესატანი საბუთების მოგროვებასა და განაცხადის შევსებაში. პროცესი მართლაც რთული და შრომატევადია, თუმცა დეტალური ინსტრუქციის არსებობის შემთხვევაში, უმეტესობა შეძლებს ამ პროცედურის წამატებით განხორციელებას.

რა არის შენგენის ზონა?
შენგენი – ეს არის სივრცე, რომლის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს საზღვირს კონტროლი ერთმანეთს შორის (ე.წ. შიდა საზღვრები) და გაამკაცრეს საზღვრების მონიტორინგი გარეშე ქვეყნებთან, იგივე არაწევრებთან (გარე საზღვრები). პირველად შეთანხმება წევრ ქვეყნებს შორის 1985 წლის 14 ივნისს გაფორმდა, ლუქსემბურგის ქალაქ შენგენის მახლობლად. შეთანხმების და მთლიანად სივრცის სახელიც აქედან გამომდინარეობს. შენგენის ხელშეკრულება პირველად ძალაში 1991 წელს შევიდა და მას შემდეგ მის რიგებს უკვე 26 ქვეყანა შეუერთდა.
Continue reading