რა საჭიროა თვითმფრინავის ფანჯარაზე პატარა ნახვრეტი?

ზღვის დონიდან რაც უფრო მაღლა ადის თვითმფრინავი, გარე ატმოსფერული წნევა კაბინის შიგნით არსებულ წნევაზე მეტად მცირდება. წნევის სხვადასხვაობა ყველაზე ძლიერად ილუმინატორზე მოქმედებს. თუმცა, მისი დიზაინი ისეა შექმნილი, რომ მან ამ დატვირთვას გაუძლოს.

➡️ თვითმფრინავის ფანჯარა სამი ფენისგან შედგება: გარე, შუა და შიდა.

? გარე მინა ყველაზე დიდ დატვირთვას უძლებს და სწორედ ის უმკლავდება წნევის სხვადასხვაობას.

? ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნახვრეტი ილუმინატორის შუა ფენას აქვს იმისათვის, რომ გაათანაბროს წნევა შიდა და გარე ფენებს შორის.
Continue reading