ზაფხულის ტური

ზ ა ფ ხ უ ლ ი ს      ტ უ რ ე ბ ი
ერთდღიანი


soonsoonკახეთის ტური – წინანდალი, ალავერდი


ოკაცეს კანიონი და კინჩხას ჩანჩქერი


მარტვილის კანიონი


დატოვეთ Facebook კომენტარი

Leave a Reply

Your email address will not be published.