საბაჟო საქართველოში

საბაჟო პროცედურა
ბარგის დაშვებული წონა
საერთაშორისო გადაზიდვების დროს დადგენილია უფასო გადაზიდვის შემდეგი ნორმები:
I კლასი – 40კგ. ერთ მგზავრზე
ბიზნეს კლასი – 30კგ. ერთ მგზავრზე
ეკონომ კლასი – 20 კგ. ერთ მგზავრზე

 

ტრანსატლანტიკური რეისები:

ეკონომ კლასი – 23 კგ. ერთ მგზავრზე
ბიზნეს კლასი – 32 კგ. ერთ მგზავრზე

 

საგნები, რომლის ხელბარგში მოთავსება აკრძალულია

1. საბრძოლო საშუალება და ცეცხლსასროლი იარაღი
2. ბასრი პირის მქონე იარაღები და საგნები:
3. ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები
4. საგნები ბასრი პირის ან წამახვილებული დაბოლოების გარეშე
5. ქიმიური და ტოქსიკური ნივთიერებები:
დაგვიტოვეთ კომენტარი