კონტაქტი

ტ  უ  რ  ი  ს  ტ  უ  ლ  ი      კ  ო  მ  პ  ა  ნ  ი  ა
W A L K E R / ვოლქერი

ოფისი:  (+995) 551 211355

Facebook:     http://fb.com/Travel.Agency.WALKER
ელ-ფოსტა:   georgianwalkers@gmail.com
სკაიპი: georgian.walkers
ვებ-გვერდი:  www.walker.ge

ჩვენი რეკვიზიტები:

ორგანიზაცია: შპს WALKER/ვოლქერი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400117388
ანგარიშის ნომერი: GE35BG0000000817075800
საქ. ბანკის კოდი: BAGAGE22

2 comments on “კონტაქტი

  1. მოვემსახურები მინივენით ტურებს, ნისან ქვესტ 1+6, დიდი საბარგული,კონდიციონერი.70 ლარი/დღეში + 100კმ=23ლარ სასტუმრო არ მჭირდება.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.